Jste zde

Zpátky na začátek

Ředitelské volno

Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
OZNÁMENÍ O ŘEDITELSKÉM VOLNU
Ve dnech:      16. – 20. prosince 2019

Důvod vyhlášení ředitelského volna:
Počátkem 13. prosince 2019 začne probíhat část stavby budování výtahu u ředitelny školy a výtahové plošiny u školní jídelny. Práce budou spojené se zvýšenou prašností a hlučností, konkrétně se jedná o řezání zábradlí a zúžení schodiště, dále vybetonování podesty pro umístění zařízení. Zároveň bude zcela uzavřen průchod do školní jídelny. Vzhledem ke skutečnosti, že této fázi předchází vybudování imobilního WC a bude následovat oprava schodiště hlavního vchodu do školy (cca březen 2019), tato fáze nejvíce zasahuje do organizace školy. Proto jsem se rozhodl pro čerpání ředitelského volna v plném rozsahu.   

Informace o provozu školní družiny:
Vedoucí vychovatelka provede průzkum zájmu o provoz školní družiny (1.-5.roč.) v těchto dnech. V případě zájmu zákonných zástupců, bude zajištěn provoz školní družiny 6.30 – 16.00 hod.
Pokud budou v této době navštěvovat školní družinu, přinesou si velkou svačinu a teplé oblečení na pobyt venku.

Informace o provozu školní jídelny ve dnech ředitelského volna:
Vzhledem k nedostupnosti nebude školní jídelna v těchto dnech v provozu.

V Liberci dne:   14. 11. 2019

Ředitel školy: Jaroslav Vykoukal, Mgr.