Jste zde

Zpátky na začátek

Oznámení školní jídelny - změny

Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace
 Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec 15
_________________________________________________________________

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče a strávníci naší školní jídelny, oznamujeme Vám následující změny pro školní rok 2019/2020:

  • Změna čísla účtu pro platby za obědy
  • Změna ceny stravného

Od nového školního roku 2019/2020 (tj. od srpnové platby) poukazujte platby za obědy na nové číslo účtu:       7663392/0800

S platností od 1. 9. 2019 se zvyšují ceny obědů pro všechny strávníky a to takto:
Věková kategorie    Cena stravného od 1. 9. 2019    Výše záloh při platbě převodem z účtu
                                                                                         (paušál 22 dní)
7 – 10 let                 25,- Kč                                            550,- Kč
11 – 14 let               28,- Kč                                            616,- Kč
15 a více let             30,- Kč                                            660,- Kč
Cizí strávníci            65,- Kč    

Ke změně ceny dochází z důvodu zvýšení cen potravin.
Děkujeme za pochopení.    

V Liberci dne 12. 6. 2019

Ladislava Fialová                                    Mgr. Jaroslav Vykoukal
vedoucí školní jídelny                            ředitel základní školy