Jste zde

Zpátky na začátek

Informace k provozu školy od 17. května 2021

Vážení rodiče, žáci a žákyně.
Od 17.5.2021 se konečně vracíme k běžnému provozu školy a všichni žáci se tak opět vzdělávají prezenčně. Výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu. Každé pondělí s příchodem žáka do školy proběhne jeho samotestování. Odběr je z přední části nosu pod dohledem pedagogického pracovníka. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Provoz školní družiny: Ranní družina je od 6:00 do 7:35, příchod dětí do 7:15. 
Pondělní testování dětí, které přijdou do ranní družiny bude probíhat v hale školy. 
Družina je určena pro děti 1.-3.třídy a sourozence těchto dětí. Při příchodu zvoňte na zvonek J.Kuklová.
Odpolední družina je v provozu pro 1.-3. třídu do 17:00 a 4.-5. třídu do 15:00. děti budou v odděleních u svých vychovatelek.
Od 24.5. bude spuštěn  provoz těchto zájmových kroužků: Sport nás baví, Discotance, Výtvarný ateliér Jablíčko,  Ateliér prostorové tvorby Šikula a divadelní soubor Veselá Malina.
Pokud jste v září Vaše dítě do některých z těchto kroužků přihlásili, sdělte, prosím, zda budete mít zájem, aby do kroužku i na takto krátkou dobu docházelo na mailovou adresu: smalinovaatzs-aloisinavysina.cz
Dále prosíme rodiče žáků 4. a 5. tříd, aby na mailovou adresu smalinovaatzs-aloisinavysina.cz napsali, zda budou mít o odpolední družinu zájem.

Děkujeme a těšíme se na návrat všech dětí.

vedení ZŠ Aloisina výšina