Jste zde

Zpátky na začátek

ŠKOLA UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ (VČETNĚ DRUŽINY A JÍDELNY)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření z důvodu prudkého šíření koronaviru.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Škola včetně školní družiny a školní jídelny je uzavřena do odvolání.
Od pondělí 16.3. budeme vydávat na vyžádání potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Ředitelství školy.

Plné znění mimořádného opatření