Jste zde

Zpátky na začátek

Komiksy hravé i dravé

V rámci Festivalu dětského čtenářství se v pátek 5.11. žáci 9.C zúčastnili komiksového workshopu, který proběhl v Oblastní galerii. V jeho průběhu se dozvěděli mnoho informací o základních atributech komiksu, o historii od starověku až do současnosti a seznámili se s jednotlivými uměleckými i technickými profesemi, které se na výrobě komiksů podílejí. Tento worshop vedl spisovatel Jiří Walker Procházka, který žákům představil nejen svoji tvorbu, ale také nejvýznamnější ukázky světových i našich komiksů. Žáci si v pracovním listě sami vyzkoušeli komiksovou řeč, piktogramy a další komiksová pravidla a také se pokusili namalovat vlastního hrdinu.

Snad bude tato akce povzbuzením k četbě.