Jste zde

Zpátky na začátek

Život na zámku

Předposlední lednový seminář z regionálních dějin jsme strávili v Oblastní galerii Liberec. Zúčastnili jsme se programu Život na zámku. V první části jsme si vyslechli příběh rodu Gallasů a Clam-Gallasů, který začíná v období třicetileté války a končí v roce 1945. Rodinnou historii doplňovaly portréty všech členů rodu, historická vyobrazení hradu Grabštejn, zámků Lemberk a Frýdlant i zařízení jejich interiérů. Mohli jsme si také prohlédnout řád zlatého rouna, hraběcí kočár nebo jednu z nejstarších map Jizerských hor. Pak jsme se přesunuli do výtvarného ateliéru, kde jsme měli vytvořit pomocí jednoduchých linií paruky. Inspirovat nás měly zhlédnuté portréty. Ty jsme využili i ke splnění posledního úkolu – do předem připravených rámů na obrazy pomocí kostýmů, šperků a dalších rekvizit stylizovat jednotlivce či skupinky jako modely pro malíře. Naše výtvory byly hodnoceny jako zdařilé, my jsme se u toho velmi pobavili a celý program si užili.   

 

K.Luňáčková 9.B