Jste zde

Zpátky na začátek

Zapomenutá řemesla - zahradnice

V pátek 26.11. jsme měli možnost poznat další z řemesel v projektu Zapomenutá řemesla. Tentokrát k nám na besedu přišla zahradnice a květinářka ing. Jana Šolcová Maglenová, která nám objasnila, co všechno toto řemeslo obnáší, jaká je historie zahradnictví. Seznámila nás s typy škol, které připravují budoucí zahradníky, sadaře, vinaře a další odborníky. Dozvěděli jsme se také, jaké předpoklady a znalosti by budoucí zahradníci měli mít - nejdůležitější z nich je láska k rostlinám. Překvapila nás informace, že i rostliny mají své doktory – fytopatology.

Ve druhé části programu si mohli dobrovolníci vyzkoušet aranžování vánočního svícnu. Zvládli to výborně. 

 

Petr  Severa 8.C