Jste zde

Zpátky na začátek

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, 
výsledky zápisu (přijetí) budou zveřejněny na webových stránkách a ve vstupním vestibulu školy formou registračních čísel (číslo pojištěnce) dne 16. května 2022. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam přijatých žáků

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na nebo odkladu dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci mohou vyzvednout osobně v kanceláři školy od čtvrtka 5. května do 13. května denně v době od 7:30 do 15:00 hod.

Rodiče dětí, kteří podali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy ZŠ Liberec, Aloisina výšina, ale jejichž děti nastoupí na jinou základní školu, prosíme, aby vyplnili žádost o zpětvzetí.  Žádost o zpětvzetí najdete na webovém portálu pro zápisy do ZŠ zapisyzs.liberec.cz.  Vyplněnou žádost zaneste na sekretariát školy.

Děkujeme.