Jste zde

Zpátky na začátek

Podmínky vzdělávání v ZŠ od 25.5.2020

Rodičům žáků 1. – 5. tříd
                                
Vážení rodiče

Na základě informací poskytnutých MŠMT ČR Vás informuji o podmínkách vzdělávání žáků 1. -  5. tříd v období od 25. května do 30. června 2020. Celý materiál pod názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ najdete na http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Zásadním v tomto materiálu je vymezení četnosti a způsobu docházky žáků, dále důsledné dodržování hygienických pravidel tak, abychom co nejvíce zabránili šíření nákazy (zásadní část najdete i v příloze č.1 této aktuality).

Důležitou součástí obnovení docházky žáků je následující:
a)    Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020.
b)    Vyplnit a podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz. příloha č.2).

Rodiče žáků, kteří se budou účastnit od 25. května 2020 výuky, obdrží konkrétní informace týkající se podmínek výuky v naší škole. Tyto budou vycházet z pokynů zaslaných ministerstvem školství a budou upravené ředitelstvím s přihlédnutím k počtu přihlášených žáků a možnostem naší školy.

Závěrem Vás žádám o zprávu, zda se dcera (syn) bude účastnit od 25. května výuky v naší škole. Prosím, zda byste mohli informace o zájmu docházky do školy poslat obratem třídním učitelkám, nejpozději do 6. května. Důvodem je povinnost ředitele školy informovat zřizovatele o počtu žáků, kteří nastoupí do školy. Na základě počtu přihlášených žáků budu moci stanovit počet skupin a určit prostorové podmínky tak, abych co nejvíce eliminoval možná rizika šíření nákazy.

V Liberci, 4. května 2020
S pozdravem      Mgr. Jaroslav Vykoukal
                            ředitel školy

Příloha č.1 (provoz ZŠ od 25.5.)

Příloha č.2 (čestné prohlášení)