Jste zde

Zpátky na začátek

Pokyny k online výuce, info k ošetřovnému

Vážení rodiče.
Vzhledem k prodlužování nouzového stavu a opatřením vlády, nastavila naše základní škola konkrétní pravidla pro distanční výuku, která vychází z metodiky MŠMT. Vaše děti již obdržely nebo v nejbližších hodinách obdrží upravené rozvrhy hodin s on-line synchronní výukou. Jednotliví učitelé budou sledovat přítomnost žáků, a pokud se někdo nebude on-line výuky účastnit (včetně odevzdání zadané práce), je povinností zákonných zástupců absenci omlouvat, jak je určeno ve školním řádu. V případě neplnění distanční výuky vás budou informovat třídní učitelé nebo vedení základní školy.
Dále v níže uvedeném odkazu najdete v bodu 5 ke stažení tiskopis žádost o ošetřovné a návod k jeho vyplnění.  Tento tiskopis škola nepotvrzuje, vyplněný odevzdáte svému zaměstnavateli.

Informace ošetřovné

Vladimír Blažek
zástupce ředitele ZŠ