Jste zde

Zpátky na začátek

LEDNOVÉ VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

VÝSLEDKY soutěží:

1/ V celostátní fotografické soutěži " HOKUSFOKUS " - byli naši žáci MILOSLAV KOŠEK a FILIP VYSUŠIL úspěšní v kategorii INSPIRACE MÍSTA.

Získali 3. a 5. MÍSTO z téměř 600 fotografií od 120 účastníků.

Výstava nejlépe ohodnocených snímků je přístupná v budově Klenotnice v Nové Pace. 

KATEGORIE - fotografie

2/ V celostátní výtvarné soutěži " /NE/ BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE " se žákyně  ANTONIE ŠEBKOVÁ umístila na 2. místě. / z 68 škol 251 žáků /

22.5.2019 převzala ocenění  v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ v rámci národní konference " Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství ČR "

 

LEDNOVÉ VV a FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

1/ Mezinárodní výtvarná soutěž - „ OVOCE PLNÉ VITAMÍNŮ ", uzávěrka soutěže : 28.2.2022

www.zahradkari.cz

2/ Celostátní výtvarná soutěž - " MUZEUM " uzávěrka soutěže : 11.2.2021

www.mdvd-lidice.cz

3/ Celostátní fotografické soutěže - " 8. ROČNÍK - FOTOSTART " uzávěrka soutěží : měsíčně,

řada fotog. soutěží  - na různá témata, v různých termínech

www.fotostart.cz

4/ Celostátní fotografická soutěž - " FOTOAPARÁT - AKTUÁLNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE " uzávěrka soutěží: průběžně

www.fotoaparat.cz

5/ Celostátní výtvarná soutěž - " PŘÍRODA KOLEM NÁS " uzávěrka soutěžE: 31.1.2022

www.nppodyji.cz

6/ Celostátní výtvarná soutěž - " PESTRÝ SVĚT - JÍDLO " uzávěrka soutěžE: 28.2.2022

www.neviditelna.cz

7/ Celostátní výtvarná soutěž - " DĚTI MALUJI /KONTO BARIÉRY - DĚTI MALUJÍ, OLYMPIJSKÉ HRY, DĚDICTVÍ " uzávěrka soutěžE: 31.12.2021, 31.3.2022, 31.7.2022

www.detimaluji.cz

8/ Celostátní výtvarná soutěž - " NAMALUJ SVÉHO ANDĚLA " uzávěrka soutěžE: 17.1.2022

www.radiozurnal.rozhlas.cz