Jste zde

Zpátky na začátek

Nejnovější aktuality

19. 1. 2022

Ve středu 19.1.2022 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Letošního 51. ročníku, jehož zaměřením byla „Šlechta v proměnách času“, se zúčastnilo celkem 16 žáků z 8. a  9. tříd. Vítězem se stal Filip Hudec z 9.A, který nás bude v březnu reprezentovat v okresním kole.

3. 1. 2022

Informace pro rodiče:

Zveřejňujeme informační leták MŠMT s postupem, pokud má Vaše dítě pozitivní test na Covid 19.

 

Děkujeme

2. 1. 2022

VÝSLEDKY soutěží:

1/ V celostátní fotografické soutěži " HOKUSFOKUS " - byli naši žáci MILOSLAV KOŠEK a FILIP VYSUŠIL úspěšní v kategorii INSPIRACE MÍSTA.

Získali 3. a 5. MÍSTO z téměř 600 fotografií od 120 účastníků.

Výstava nejlépe ohodnocených snímků je přístupná v budově Klenotnice v Nové Pace. 

KATEGORIE - fotografie

2/ V celostátní výtvarné soutěži " /NE/ BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE " se žákyně  ANTONIE ŠEBKOVÁ umístila na 2. místě. / z 68 škol 251 žáků /

30. 12. 2021

Zveřejňuji předběžné informace k výuce v základních školách. Obdržíme-li informace další, budeme žáky a rodiče aktuálně informovat.

29. 12. 2021

Myslíte si, že dřevorubec musí být muž a že jeho práce spočívá pouze v tom, že kácí stromy? Tak to si mysleli žáci 8. ročníků, než k nim přišla na besedu p. ing. H. Vlkanová a prozradila jim, že povolání lesního mechanizátora (jak se dnes dřevorubci říká) mohou vykonávat i dívky, a seznámila je se vším, co tento obor obnáší. Dozvěděli se, co dřevorubec všechno dělá, co ke své práci potřebuje, že může pracovat se stroji i se zvířaty.

21. 12. 2021

 

V pondělí 20. 12. 2021 proběhl druhý projektový den v tomto školním roce. Třída 7. B poznávala Liberecko prostřednictvím regionálních pověstí. Žáci pracovali s texty pověstí z knížky F. Patočky Čerti na Ještědu. Věnovali se nejen literárním textům pověstí, ale také vyhledávali informace o místech, v nichž se pověsti odehrávají, jak tato místa vypadají dnes, co zajímavého je zde možné vidět. Ze získaných informací vytvořili zajímavé plakáty. Výsledky práce pak společně prezentovali. Možná, že někteří tu získali inspiraci pro výlety v době vánočních prázdnin. 

21. 12. 2021

V průběhu prosince navštívili žáci pátých tříd ZŠ Aloisina výšina Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – Diviznu. Čekal na ně více než tříhodinový výukový program „Zvířata v ohrožení“. Během něho poznali různé biomy, dokázali je charakterizovat včetně příkladů zvířat, která v nich žijí.
Uvědomili si důležitost jejich přirozeného prostředí a současně přemýšleli nad příčinami a důsledky ohrožení. Na závěr si při samotné prohlídce vybraných zvířat uvědomili, jakou důležitou roli hrají právě zoologické zahrady při
ochraně ohrožených druhů.

5. 12. 2021

V pátek 26.11. jsme měli možnost poznat další z řemesel v projektu Zapomenutá řemesla. Tentokrát k nám na besedu přišla zahradnice a květinářka ing. Jana Šolcová Maglenová, která nám objasnila, co všechno toto řemeslo obnáší, jaká je historie zahradnictví. Seznámila nás s typy škol, které připravují budoucí zahradníky, sadaře, vinaře a další odborníky. Dozvěděli jsme se také, jaké předpoklady a znalosti by budoucí zahradníci měli mít - nejdůležitější z nich je láska k rostlinám. Překvapila nás informace, že i rostliny mají své doktory – fytopatology.

3. 12. 2021

Dnes naší skolou procházel Mikuláš s andělem a čerty v zádech. Žádné zlobivé žáky nenašli a tak pytle zůstaly prázdné. Děti si vykoledovaly sladkou odměnu.

26. 11. 2021

V úterý 9.11.2021 k nám do školy v rámci projektu Zapomenutá řemesla přišel ing. M Kudrna, který je ředitelem Střední školy hospodářské ve Frýdlantě. Se svojí asistentkou nám představil řemeslo, které bylo vždy velmi vážené. Je to pekař. Nejprve jsme se dozvěděli něco z historie – první zmínka o pekařích pochází z Kosmovy kroniky, kde jsou pekaři zmiňováni jako dvorní řemeslníci už v 11. století, první pekařský cech vznikl v Netolicích ve 14. století. Překvapila nás informace, že se mezi pečivo řadí také langoše, lívance a knedlíky. Pak už jsme se pustili do pečení.

Stránky